Добре дошли на сайта на адвокатска кантора  „ЛИЛИЯ ВЕЛЧЕВА”

адвокатска кантора лилия велчева, германия

Адвокатска кантора  Лилия Велчева

Steinbachweg 6 D-93128 Regenstauf

Tel./Fax: +49/9402-78 99 143 Mobil: +49/176 240 27 321

E-Mail: info@kanzlei-velcheva.com Web: www.kanzlei-velcheva.com

Едноименната адвокатска кантора е основана от Лилия Велчева, която придобива своята професионална квалификация (Rechtsanwältin) на територията на Федерална Република Германия. Владеенето на български и немски език е предимство, от което може да се възползва всеки един наш клиент.

Ние предоставяме правна помощ и процесуално представителство на физически и юридически лица както в рамките на извънсъдебни спорове, така и по време на съдебни дела. Кантората развива модерна, динамична и ориентирана към бизнеса практика и предоставя на своите клиенти пълния набор от юридически услуги, необходими за осъществяваната от тях търговска или друга дейност. В нашата работа спазваме принципите на конфиденциалност, прецизност и ефикасност. Със своя висок професионализъм ние се стремим да бъдем водещи в правното обслужването на търговски дружества и физически лица най-вече в сферите на банковото, фирменото, търговското, застрахователното, трудовото и гражданското право и др. на територията на Федерална Република Германия.

НИЕ СЕ ПРИДЪРЖАМЕ БЕЗУСЛОВНО КЪМ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

  • Индивидуален подход: Разработване на стратегии при решаването на конкретни казуси в зависимост от интересите на клиента;
  • Комплексен подход: Предлаганите решения се фокусират върху желаните крайни резултати, които задоволяват в цялост интереса на нашите клиенти. В този смисъл кантората работи в случай на необходимост в тясно сътрудничество със специалисти от други сфери на дейност като квалифицирани преводачи и счетоводни къщи;
  • Решения, ориентирани към резултата: Предварителното разпознаване и систематизиране на целите и интересите на клиента допринасят за конструирането и намирането на адекватни решения, осигуряващи търсения от него краен резултат;
  • Вариантни решения: Нашата задача е свързана с осигуряването на възможността на нашите клиенти за краен избор между алтернативни правни решения;
  • Ефективност и ефикасност: Предлаганите решения осигуряват максималния полезен ефект при минималните възможни рискове и разходи.

НАШАТА ЦЕЛ е да предоставяме на клиентите си висококачествени и професионални услуги в областта на правото. Тя може да бъде постигната само чрез професионализъм и инвестиране на достатъчно време да се запознаем с Вашите цели и интереси. На базата на това ние работим с цел намирането на решения, които отговарят изцяло на Вашата концепция.